Page 10 - Tebeşir Tozları
P. 10

TEBEŞİR TOZLARI                                                                                                  TEBEŞİR TOZLARI      Hür Yaşamak İçin                                                    Ülkem ve Örs
                  Çiğdem AYDIN YILMAZ / Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu (Nurdağı) Türkçe Öğretmeni                               İsmail ÇEKİRGE / Kara Holding Ortaokulu Türkçe Öğretmeni

                               can suyu olacak b r ses. O ses k  b r doğum g b      Dağları göğe değ yordu ülkem n
                               sancılı, ta k kucağına alana kadar yavrusunu anası…         Tahta surlarımızın arkasında
                               Tâcedd n Dergâhı'nda M ll  Marşı'mızı yazarken
                               Ak f' n, büyük ıstıraplar çekt ğ n , günlerce
                               uyumadığını anlatmıştır oğlu anılarını derled ğ         Yağmuru beklerd k
                               k tabında. Gecen n b r yarısı uykusundan uyanıp kâğıt        Gök düşerd alınlarımıza
                               kalem bulamayıp yazdığı d zeler durur hâlâ odasında:
                               “Ben ezelden ber d r hür yaşadım, hür yaşarım.”        Rüzgâra uçmayı öğret rd k
                               Duvara kazıdığı bu d zeler m llet m z n dünü, bugünü,        Neh rlere büyümey
                               yarınıdır. F rkatzede olmadan aşkzede olunmazdı,
                               aşk se sancısız olmazdı.
                               Ve yazdı… Bunca sancının ardından umut veren b r           Gün batımından alırdı reng n atlarımız
                               bebek kokusu g b . Gecen n karanlık yüzü yırtılmıştı         Toprağımız ç çekten
                               sank , güneş n lk ışıkları ısıtıyordu zemher de kalmış
                               üm tler m z . Her kel mes  n san sabahı ç çeklenen       Sonra dem r aldı tahtanın yer n
                               portakal ağacı g b  kokular saçıyordu çorak
                               topraklarımıza, fil zlen yorduk adeta.                Örs hâlâ dövmekte b z
                               Mecl s, Ak f' n d zeler n  gözyaşları  ç nde ayakta
                               d nlem şt . Tekrar tekrar okunmuştu ve Burdur vek l
                               Mehmet Ak f, mahcub yet nden o an mecl s salonunda
                               bulunmuyordu. İst klâl Marşı'nı Türk M llet 'ne
                               armağan ett ğ  ç n Safahat'ına almamıştı. Yazdığı ş r ,
                               kend  k tabına koymayacak kadar âl cenap b r
                               yürekten bahsed yoruz. Ahh ne tevazu… O günler…
                               Yaşanan savaş, acı, sancı, kan; bu m llet n
         azmasaydı… H ç düşündünüz mü? Ak f, İst klâl  evladından, tırnaklarını geç rd ğ kutsal değerler nden
         Marşı'nı yazmasaydı. Her şey zıttıy le b r derler  b r şey koparamıyordu.
      Yya. Gece gündüz le s yah beyaz le anlamlı ya.  O günlere da r b rçok eser mevcuttur: k taplar, ş rler,
      İlkokul sıralarından ber  ezbere b ld ğ m z; m ll  filmler, belgeseller… H çb r olmasaydı b le o günler
      maçlarda, bayramlarda coşkuyla haykırdığımız, k m  anlatmaya yetmez m yd s zce de k d ze:
      zaman se evladına son kez bakan şeh t annes yle  “K m bu cennet vatanın uğruna olmaz k feda
      b rl kte boğazımız düğümlenerek tek yürek   Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda”
      okuduğumuz marş.                 Satır aralarının ses vardır, duyun. B r annen n kanlı
      İst klâl Marşı'mız olmasaydı… İst klâl… Bağımsızlık  gözyaşı, b r babanın sess z çığlığı, b r m llet n st kbal ,
      yan . Ekmek g b  su g b  ht yacımız olan. Her  b r ülken n hürr yet mücadeles d r bu d kkat buyurun…
      d zes nde b z  özgürleşt ren o ruhan  d zelerden  O d zeler k Yakub'un gözler ne sürdüğü gömlektek
      yoksun kalsaydık. Düşünel m m b raz? Boşluk değ l  ş fa g b , Yusuf'u kuyudan çıkaran muc ze g b …
      m ? Zemher ayazında kalmak g b .         İnandı, kuyudan çıktı bu m llet, man ett b tt amansız
      Evet, b r başka şa r de b r bağımsızlık ş r yazab l rd k  z llet. Bugün b le ne zaman  ç m z dolsa hep b r
      düzenlenen yarışmaya 724 tane ş r katılması bunu  ağızdan haykırırız semaya:
      açıklıyor. Ama yarışma net ces nde b r nc olacak şa re  “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
      para ödülü ver leceğ  ç n katılmak stemeyen Ak f' n  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
       man dolu göğsünü anlatmaya kel meler m yetm yor.  O ben m m llet m n yıldızıdır, parlayacak
      Bu nedenled r k başka ş rler ' st klâl' kel mes n n ç n  O ben md r, o ben m m llet m nd r ancak.
      bu denl  dolduramazdı d yeb l yorum. B r ülken n  Allah bu ülkeye b r daha İst klâl Marşı yazdırmasın!
      makus kader n canla kanla yend ğ ne şah tl k eden
      Ak f, para  le İst klâl Marşı yazılamayacağını, onun
      bedel n n çoktan ödend ğ n düşünüyordu.
      Evet, İst klâl Marşı'mızın kabulünün sene- devr yes
      bugün. 12 Mart 1921'de kabul ed ld . Şöyle oldu, böyle            “2021
      oldu vs. Hep m z n b ld ğ b rçok şey anlatılab l r. Lak n        Mehmet Akif ve
      Ak f sadece b r bağımsızlık ş r yazmadı, bu m llete
      bağımsızlığın özünde ne var onu anlatmaya çalıştı.            İstiklal Marşı Yılı
      Bunu anlamaya çalışmalıyız bugün. Elem dolu günler              Anısına”
      yaşanıyordu, kanla ç z l yordu yarınlarımız ve
      Yusuf'un kuyusu kadar yalnızdı ülkem. B r umut,
      umudu yeşertecek b r n da gerek yordu. B rleşt ren,
      bütünleşt ren, kökler nden kopmadan kuruyan dallara

  01                                                                                                               02
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15