Page 11 - Tebeşir Tozları
P. 11

TEBEŞİR TOZLARI                                        TEBEŞİR TOZLARI Hür Yaşamak İçin Ülkem ve Örs
 Çiğdem AYDIN YILMAZ / Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu (Nurdağı) Türkçe Öğretmeni İsmail ÇEKİRGE / Kara Holding Ortaokulu Türkçe Öğretmeni

 can suyu olacak b r ses. O ses k  b r doğum g b  Dağları göğe değ yordu ülkem n
 sancılı, ta k kucağına alana kadar yavrusunu anası…  Tahta surlarımızın arkasında
 Tâcedd n Dergâhı'nda M ll  Marşı'mızı yazarken
 Ak f' n, büyük ıstıraplar çekt ğ n , günlerce
 uyumadığını anlatmıştır oğlu anılarını derled ğ  Yağmuru beklerd k
 k tabında. Gecen n b r yarısı uykusundan uyanıp kâğıt  Gök düşerd alınlarımıza
 kalem bulamayıp yazdığı d zeler durur hâlâ odasında:
 “Ben ezelden ber d r hür yaşadım, hür yaşarım.”  Rüzgâra uçmayı öğret rd k
 Duvara kazıdığı bu d zeler m llet m z n dünü, bugünü,  Neh rlere büyümey
 yarınıdır. F rkatzede olmadan aşkzede olunmazdı,
 aşk se sancısız olmazdı.
 Ve yazdı… Bunca sancının ardından umut veren b r  Gün batımından alırdı reng n atlarımız
 bebek kokusu g b . Gecen n karanlık yüzü yırtılmıştı  Toprağımız ç çekten
 sank , güneş n lk ışıkları ısıtıyordu zemher de kalmış
 üm tler m z . Her kel mes  n san sabahı ç çeklenen  Sonra dem r aldı tahtanın yer n
 portakal ağacı g b  kokular saçıyordu çorak
 topraklarımıza, fil zlen yorduk adeta. Örs hâlâ dövmekte b z
 Mecl s, Ak f' n d zeler n  gözyaşları  ç nde ayakta
 d nlem şt . Tekrar tekrar okunmuştu ve Burdur vek l
 Mehmet Ak f, mahcub yet nden o an mecl s salonunda
 bulunmuyordu. İst klâl Marşı'nı Türk M llet 'ne
 armağan ett ğ  ç n Safahat'ına almamıştı. Yazdığı ş r ,
 kend  k tabına koymayacak kadar âl cenap b r
 yürekten bahsed yoruz. Ahh ne tevazu… O günler…
 Yaşanan savaş, acı, sancı, kan; bu m llet n
 azmasaydı… H ç düşündünüz mü? Ak f, İst klâl  evladından, tırnaklarını geç rd ğ kutsal değerler nden
 Marşı'nı yazmasaydı. Her şey zıttıy le b r derler  b r şey koparamıyordu.
 Yya. Gece gündüz le s yah beyaz le anlamlı ya.  O günlere da r b rçok eser mevcuttur: k taplar, ş rler,
 İlkokul sıralarından ber  ezbere b ld ğ m z; m ll  filmler, belgeseller… H çb r olmasaydı b le o günler
 maçlarda, bayramlarda coşkuyla haykırdığımız, k m  anlatmaya yetmez m yd s zce de k d ze:
 zaman se evladına son kez bakan şeh t annes yle  “K m bu cennet vatanın uğruna olmaz k feda
 b rl kte boğazımız düğümlenerek tek yürek  Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda”
 okuduğumuz marş. Satır aralarının ses vardır, duyun. B r annen n kanlı
 İst klâl Marşı'mız olmasaydı… İst klâl… Bağımsızlık  gözyaşı, b r babanın sess z çığlığı, b r m llet n st kbal ,
 yan . Ekmek g b  su g b  ht yacımız olan. Her  b r ülken n hürr yet mücadeles d r bu d kkat buyurun…
 d zes nde b z  özgürleşt ren o ruhan  d zelerden  O d zeler k Yakub'un gözler ne sürdüğü gömlektek
 yoksun kalsaydık. Düşünel m m b raz? Boşluk değ l  ş fa g b , Yusuf'u kuyudan çıkaran muc ze g b …
 m ? Zemher ayazında kalmak g b . İnandı, kuyudan çıktı bu m llet, man ett b tt amansız
 Evet, b r başka şa r de b r bağımsızlık ş r yazab l rd k  z llet. Bugün b le ne zaman  ç m z dolsa hep b r
 düzenlenen yarışmaya 724 tane ş r katılması bunu  ağızdan haykırırız semaya:
 açıklıyor. Ama yarışma net ces nde b r nc olacak şa re  “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
 para ödülü ver leceğ  ç n katılmak stemeyen Ak f' n  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
 man dolu göğsünü anlatmaya kel meler m yetm yor.  O ben m m llet m n yıldızıdır, parlayacak
 Bu nedenled r k başka ş rler ' st klâl' kel mes n n ç n  O ben md r, o ben m m llet m nd r ancak.
 bu denl  dolduramazdı d yeb l yorum. B r ülken n  Allah bu ülkeye b r daha İst klâl Marşı yazdırmasın!
 makus kader n canla kanla yend ğ ne şah tl k eden
 Ak f, para  le İst klâl Marşı yazılamayacağını, onun
 bedel n n çoktan ödend ğ n düşünüyordu.
 Evet, İst klâl Marşı'mızın kabulünün sene- devr yes
 bugün. 12 Mart 1921'de kabul ed ld . Şöyle oldu, böyle  “2021
 oldu vs. Hep m z n b ld ğ b rçok şey anlatılab l r. Lak n  Mehmet Akif ve
 Ak f sadece b r bağımsızlık ş r yazmadı, bu m llete
 bağımsızlığın özünde ne var onu anlatmaya çalıştı.  İstiklal Marşı Yılı
 Bunu anlamaya çalışmalıyız bugün. Elem dolu günler  Anısına”
 yaşanıyordu, kanla ç z l yordu yarınlarımız ve
 Yusuf'un kuyusu kadar yalnızdı ülkem. B r umut,
 umudu yeşertecek b r n da gerek yordu. B rleşt ren,
 bütünleşt ren, kökler nden kopmadan kuruyan dallara

 01                                                     02
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16