Page 14 - Tebeşir Tozları
P. 14

TEBEŞİR TOZLARI                                                                                                  TEBEŞİR TOZLARI      Öğretmenim                                                       Antepli Severse                            Mehmet Ali YÜCEL / Okul adı: Şahintepe İlkokulu Sınıf Öğretmeni                                                  Anonim


                                                                  Yüreemde sen, el mde ganne;             Gavur öldürüyler sahılam!
                                                                  İç ym, ç ym olmey.                 Hele güççük gardaşın!
                                                                  Hayalın gözümün önden getmey b tüllü!       Ganne gırııynan seertmez m !
                                                                  "Ah Hadduç ah!" deym.                Yüreem ağzıma geld .
                                                                  Sumsuk sumsuk vuruym döşümün
                                                                  tahtasına.                     Devl s günü gene geçt m s z n dehl zden.
                                                                  Hele o sıfatını heç unutamıym.           Tağaya baktım gene göremed m sıfatını.
                                                                  Çokluk soruym ben baa:               Düşünüym düşünüym olmey.
                                                                  "Ben neytt m de saa yahamı gapdırdım?"       "Sebaa gene gel ym," deym,
                                                                                            Gorkuym ağam.
                                                                  Amm yn uşaklarının gahrı heç çek lmey        Gözümün gurdunu gırdılar b kelle.
                                                                  artık.                       "B laan görüym," deym,
                                                                  Hatırleyn m b lmem?                Süyük de çömel ym.
                                                                  Acı k ç rt k hanek edek d d m,          "Z b l atmaya gel r olur k ," deym,
                                                                  Süllümü süyüe dayadım,               Gardaşların da beraber gel y;
                                                                  Ar şten duda atlayıp s z n hayada          Beden ze top deye!
                                                                  end md .                      Y d k m ulan bacıızı?
                                                                  Mek neler n altında galasıız e m !         Ne var da ardından gel ys z?
                                                                  Nerden de gördüüz s z?
                                                                  Meersem uşaklarıız ben tak p ed ylerm ş!      Sen heç gafağa takma Hattuç!
                                                                  İk hanek, k çor b le edemeden ben ele      Sen ben sevd kten kell
                                                                  aldılar,                      Fak r de olsam, ma m de olsam,
                                                                  Börgüme börgüme sumsukdan nasıl           Ayağımın tumanını satarım da
                                                                  vuruylar!                      Gene gavuşurum saa.      İrfan bahçem zdek suya hasret goncalar,   Hak kat , doğruyu gösteren parmak sens n.
      O mâh r eller nde gül oldu öğretmen m.    Göğsümüzden göklere yükselen bayrak sens n.
      Yolumuza nur saçtı aydınlık düşünceler;    B zler merhametle besleyen kaynak sens n;
      B lg m z, katre ken göl oldu öğretmen m.
                             İç m zdek ırmak “N l” oldu öğretmen m.
      Mühür vurduk hayatın her dem ne sayende.   Pırıl pırıl kalb nde ne k r vardır ne pasak.
      B nb r umut yükled k b r dem ne sayende.
      İnandık çalışmanın erdem ne sayende;     Tembell ğ , gaflet b ze eyled n yasak.
      Sabrımız, gayret m z bol oldu öğretmen m.   Ne zaman k yorulup terlemeye başlasak,
                             Itır kokan nefes n yel oldu öğretmen m.
      Sözler n mahya g b ufkumuzu bürürken,
      En soylu baharların rüyasını görürken,    Müşküller mümkün olur meydana çıkışınla;
      Bugünlerden yarına adım adım yürürken;    En karanlık günlerde meş'ale yakışınla.
      İst kamet, açtığın yol oldu öğretmen m    Mayası sevg olan o müşfik bakışınla,
                             Kara ruhlu cehalet zül oldu öğretmen m.  05                                                                                                               06
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19