Page 15 - Tebeşir Tozları
P. 15

TEBEŞİR TOZLARI                                        TEBEŞİR TOZLARI Öğretmenim Antepli Severse Mehmet Ali YÜCEL / Okul adı: Şahintepe İlkokulu Sınıf Öğretmeni                  Anonim


      Yüreemde sen, el mde ganne;             Gavur öldürüyler sahılam!
      İç ym, ç ym olmey.                 Hele güççük gardaşın!
      Hayalın gözümün önden getmey b tüllü!       Ganne gırııynan seertmez m !
      "Ah Hadduç ah!" deym.                Yüreem ağzıma geld .
      Sumsuk sumsuk vuruym döşümün
      tahtasına.                     Devl s günü gene geçt m s z n dehl zden.
      Hele o sıfatını heç unutamıym.           Tağaya baktım gene göremed m sıfatını.
      Çokluk soruym ben baa:               Düşünüym düşünüym olmey.
      "Ben neytt m de saa yahamı gapdırdım?"       "Sebaa gene gel ym," deym,
                                Gorkuym ağam.
      Amm yn uşaklarının gahrı heç çek lmey        Gözümün gurdunu gırdılar b kelle.
      artık.                       "B laan görüym," deym,
      Hatırleyn m b lmem?                Süyük de çömel ym.
      Acı k ç rt k hanek edek d d m,          "Z b l atmaya gel r olur k ," deym,
      Süllümü süyüe dayadım,               Gardaşların da beraber gel y;
      Ar şten duda atlayıp s z n hayada          Beden ze top deye!
      end md .                      Y d k m ulan bacıızı?
      Mek neler n altında galasıız e m !         Ne var da ardından gel ys z?
      Nerden de gördüüz s z?
      Meersem uşaklarıız ben tak p ed ylerm ş!      Sen heç gafağa takma Hattuç!
      İk hanek, k çor b le edemeden ben ele      Sen ben sevd kten kell
      aldılar,                      Fak r de olsam, ma m de olsam,
      Börgüme börgüme sumsukdan nasıl           Ayağımın tumanını satarım da
      vuruylar!                      Gene gavuşurum saa. İrfan bahçem zdek suya hasret goncalar, Hak kat , doğruyu gösteren parmak sens n.
 O mâh r eller nde gül oldu öğretmen m. Göğsümüzden göklere yükselen bayrak sens n.
 Yolumuza nur saçtı aydınlık düşünceler; B zler merhametle besleyen kaynak sens n;
 B lg m z, katre ken göl oldu öğretmen m.
 İç m zdek ırmak “N l” oldu öğretmen m.
 Mühür vurduk hayatın her dem ne sayende. Pırıl pırıl kalb nde ne k r vardır ne pasak.
 B nb r umut yükled k b r dem ne sayende.
 İnandık çalışmanın erdem ne sayende; Tembell ğ , gaflet b ze eyled n yasak.
 Sabrımız, gayret m z bol oldu öğretmen m. Ne zaman k yorulup terlemeye başlasak,
 Itır kokan nefes n yel oldu öğretmen m.
 Sözler n mahya g b ufkumuzu bürürken,
 En soylu baharların rüyasını görürken, Müşküller mümkün olur meydana çıkışınla;
 Bugünlerden yarına adım adım yürürken; En karanlık günlerde meş'ale yakışınla.
 İst kamet, açtığın yol oldu öğretmen m Mayası sevg olan o müşfik bakışınla,
 Kara ruhlu cehalet zül oldu öğretmen m. 05                                                     06
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20